בס"ד
שאלות ותשובות

דף בבניה

כל גבאי ביתי כנסת המעונינם לארגן שעורי תורה,מפי הגאון הצדיק הרב רן חיים סילם שליט"א, פוסק הלכה. בנושא פרשת השבוע, מוסר, ועוד ועוד...

ולאחר השעור של הרב  נתן הזדמנות לקהל, שאלות ותשובות עם הרב.
כל השעורים שהרב נותן חינם, כדי לזכות את הרבים.

להזמנת הרב לתת שעור לפנות ליוסף:
054-8415213

כל הזכיות שמורות לאתר ברכת השם