בס"ד
אודותינו

ארגון  ברכת השם ברשותו של הגאון הצדיק הרב רן חיים סילם שליט"א, פוסק הלכה.
מוצאים לאור גיליון חידושי תורה על פרשיות השבוע, מוסר, ופינת ההלכה של הרב.

גם מוצאים לאור דיסקים שעורי תורה מפי הרב,  המטרה של הרב זה להפיץ תורה בכל מקום בעולם כדי לזכות את הרבים. לכן הרב הקים אתר ברכת השם. למרות שהכל עולה סכומים גדולים.
כמו כל שבוע יהיה בעזרת השם שעור תורה באתר,  מפי הרב בעברית, ושעור תורה מפי הרב בצרפתית.

גם הרב רוצה להקים כולל מיוחד שאין בשום מקום בעולם, מדוע? 

מכון שבכולל ברכת השם יהיה בעזרת השם תוכנית למוד תורה מיוחד, כל יום משעה 9:00 בבוקר עד 13:00 יהיה למוד דף גמרא שהמטרה תוך 8 שנים לגמור 7 פעמים כל הש"ס (כל הגמרות) ולזכור.
בצהרים משעה 15:45 עד 19:00 יהיה בעזרת השם תוכנית למוד ההלכה מיוחד, שהמטרה תוך 8 שנים ללמוד כל חלקי השולחן ערוך (אורח חיים, יורה דעה, אבן העזר, וחושן משפט) ולזכור.
ולכל המטרה שהרב רוצה לעשות לשם שמים (כדי לקדש שם השם בכל מקום בעולם) זה דרוש סכומים גדולים.

לכן כל התורם לארגון ברכת השם,  ולכולל ברכת השם שיהיה בעזרת השם, יהיה שותף בזיכוי הרבים עצום שאין כדוגמתו בכל העולם. והכל אפשר לתרום מכספי מעשר.

ובעזרת השם כל התורם לארגון ברכת השם, ולכולל ברכת השם ברשותו של הגאון הצדיק הרב רן חיים סילם שליט"א, פוסק הלכה, יהיה לו ישועות גדולות בכל בעיות שיש לו בחיים,זו הבטחה של הגאון הצדיק הרב רן חיים סילם שליט"א פוסק הלכה.

ולמי שלא מאמין שיתרום לארגון ברכת השם או לכולל ברכת השם, וירא בעזרת השם ישועות גדולות בכל בעיות שיש לו בחיים.

 

כל גבאי ביתי כנסת המעונינם לארגן שעורי תורה,מפי הגאון הצדיק הרב רן חיים סילם שליט"א, פוסק הלכה. בנושא פרשת השבוע, מוסר, ועוד ועוד...

ולאחר השעור של הרב  נתן הזדמנות לקהל, שאלות ותשובות עם הרב.
כל השעורים שהרב נותן חינם, כדי לזכות את הרבים.

להזמנת הרב לתת שעור לפנות ליוסף:
054-8415213

כל הזכיות שמורות לאתר ברכת השם