בס"ד

כתבה

רבים באים אל הגאון הצדיק הרב רן סילם שליט"א,פוסק הלכה, חילונים דתיים וחרדים, מכל העדות.
רבים נושעו מעצתיו וברכותיו של הרב מכל בעיות החיים, פרנסה, רפואה, זווג, שלום בית ועוד.

הרב מקבל קהל לשם שמים כדי לעזור לעם ישראל מכל בעיות החיים.
וכדי להוכיח שברוך השם יש פתרון לכל בעיות החיים.

כל האנשים שתרמו לרב, ושרוצים לתרום,התרומות מיועדות במאת האחוזים בשביל הפצת התורה של הרב, וכדי להקים כולל מיוחד של הרב.

לקבלת קהל כל ימי שני וחמישי משעה:
20:00 עדִ 23:00


צריך להרשם מראש,
להרשמה ופרטים נוספים לפנות ליוסף: 054-8415213

שיעורים


אודותינו

ארגון  ברכת השם בראשותו של הגאון הצדיק הרב רן חיים סילם שליט"א, פוסק הלכה. מוצאים לאור גיליון חידושי תורה על פרשיות השבוע, מוסר, ופינת ההלכה של הרב.
גם מוצאים לאור דיסקים שעורי תורה מפי הרב,  המטרה של הרב זה להפיץ תורה בכל מקום בעולם כדי לזכות את הרבים.
לכן הרב הקים אתר ברכת השם. . למרות שהכל עולה סכומים גדולים. כמו כל שבוע יהיה בעזרת השם שעור תורה באתר, מפי הרב בעברית, ושעור תורה מפי הרב בצרפתית. גם הרב רוצה להקים כולל מיוחד שאין בשום מקום בעולם, מדוע? ...

כל גבאי ביתי כנסת המעונינם לארגן שעורי תורה,מפי הגאון הצדיק הרב רן חיים סילם שליט"א, פוסק הלכה. בנושא פרשת השבוע, מוסר, ועוד ועוד...

ולאחר השעור של הרב  נתן הזדמנות לקהל, שאלות ותשובות עם הרב.
כל השעורים שהרב נותן חינם, כדי לזכות את הרבים.

להזמנת הרב לתת שעור לפנות ליוסף:
054-8415213

כל הזכיות שמורות לאתר ברכת השם